KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Son güncelleme tarihi:  ………………..
İşbu Sözleşme, şirket merkezi Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sok. 32/14 Beşiktaş İstanbul olan ve Tara Yayınevi Eğitim Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ ile  (“www.tarakitap.com ”) internet sitesi üzerinden alışveriş yapan üye (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.
Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamlayıp, elektronik posta adresine gönderilecek mail yoluyla üyeliğini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.
İşbu Sözleşme, sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve Üye’nin Site’ye, Site’nin de Üyeye karşı olan yasal sorumluluklarını içermektedir.
Lütfen, www.tarakitap.com  adresine üye olmadan ve Siteyi kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. 
Site’yi ziyaret etmek için üye olmanız gerekmemektedir. Ancak, Site içerisinden alışveriş yapmak için Üye olmanız gerekmektedir. Üye olduğunuzda TARA KITAP’ın açıkça onay verdiğiniz ve özel nitelikte olmayan kişisel bilgilerinize ulaşmasına ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da e verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatta belirtildiği şekilde bu bilgilerin işlenmesine onay vermiş olursunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi birini kabul etmemekteyseniz, lütfen Site’yi kullanmayınız. Site’yi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak Üye olmanız, bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

TARA KITAP, aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Üyelik ve kullanım koşullarında gerçekleşebilecek değişiklikleri Site’yi ziyaret ettiğinizde, bu sayfada da bulabilirsiniz. TARA KITAP, söz konusu değişiklikleri Üye’ye bildirmekle yükümlüdür.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Site, herkese açıktır. Tüm Üyeler için verilen hizmetler, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. 

Aşağıdaki yazılı durumlarda, TARA KITAP, Üye’nin Site’yi kullanmasını engelleyebilir ve aşağıdaki faaliyetlerde veya hareketlerde bulunan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar: 

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi,

1.b. Site’de yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmasına teşebbüs edilmesi, 

1.c. Site, Üye’nin belirlediği kullanıcı adı, şifre vb. bilgileri ve kişisel verilerin korunması ile ilgili kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen tüm tedbirleri almasına rağmen, Üye’ye verilen ya da Üye’nin kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre vb. bilgilerin, kullanım haklarının,Üye’nin bilgisi ve iradesi olmaksızın üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması (şöyle ki, sitenin güncel yazılım ve koruma programlarına uygun tedbirleri almış olmasına rağmen Site’de kullanılan şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.),

1.d. Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, buna teşebbüs edilmesi ve bilgilerin alınması, silinmesi veya değiştirilmesi, 

1.e. Üye’nin, TARA KITAP kampanyalarının, TARA KITAP satış sisteminin veya internet sitesinin gerekli tüm güvenlik önlemlerini almış olmasına rağmen herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak, TARA KITAP’a maddi veya manevi olarak zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri ile kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması ve herhangi bir şekilde TARA KITAP kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılması (şöyle ki, bu tür bir durumda, TARA KITAP kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; Üye’nin üyeliğine son verme; mesafeli satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkını haizdir.), ve

1.f. Site üzerinde Üye’ye verilen hediye çekleri ve indirimlerin satılması, internet üzerinden TARA KITAP sistemleri haricinde takas edilmesi, herhangi bir şekilde paylaşılması veya devredilmesi ve Site’nin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılması (şöyle ki; sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri TARA KITAP kendi inisiyatifinde olarak iptal etme hakkını haizdir).
2. Site İçeriği Kullanımı
2.a. Site’de sunulan görsel ve yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Site içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır ve aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya TARA KITAP’un izni olmadan link vermek kesinlikle yasaktır. 

2.b. Site’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı  TARA KITAP’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. 

2.c.  TARA KITAP, her türlü eleştiriye ve görüşe açıktır. Site’ye iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Üyeliğe İlişkin Sorumluluklar
3a. Site’yi ziyaret eden kullanıcıların ve Üye’lerin Site’yi kullanımlarına ilişkin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, işbu Sözleşme Madde 4 ve Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da ve kişisel verilerin gizliliği ile başkaca kanunlarda öngörülmüş  hükümlere bağlı kalmak kaydıyla,veri sahibinin açık rızası olmak kaydı ile ilgili üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

3.b. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. 

3.c.
 Üye, Site ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile TARA KITAP'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir. 

3.d. Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, TARA KITAP tarafından geçici veya sürekli olarak Üye'nin siteden yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir. 

3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder. 

3.f. TARA KITAP ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve TARA KITAP tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden TARA KITAP sorumlu tutulamaz. 

3.g. Üye, TARA KITAP’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 

3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye’nin talebi üzerine TARA KITAP tarafından yapılır. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. 

3.i.  TARA KITAP ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan hesaplara ait her türlü kaydın silinmesi  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da ve sair yasal mevzuatta öngörülen verilerin imha edilmesi hükümlerine göre Şirket tarafından süresinde gerçekleştirilmelidir. . Üye, silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz, Üyenin süresi içinde imha edilmeyen verilere ilişkin yasal hakları saklıdır  

3.j. Üye’lerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır. 

3.k. Site’de Üye’lere ve diğer kullanıcılara bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’lere ve kullanıcılara aittir. 

3.l.  TARA KITAP, işbu Sözleşme ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince Veri sahibinin açık rızası halinde kullanabilir. Sözleşme’nin sona ermesini müteakiben kişisel veriler veri tabanından silinir ve pazarlama amacıyla kullanılamaz.

3.m. Üye’ye ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Sözleşmesi" sayfasını ziyaret ediniz. 

3.n. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle TARA KITAP’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edecek olup, TARA KITAP Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.
4. TARA KITAP’un Hak ve Yükümlülükleri
4.a.  TARA KITAP, Üye’nin işbu Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve Üye’nin kişisel bilgilerinin Gizlilik Sözleşmesi uyarınca saklanacağını ve paylaşılacağını kabul ve taahhüt eder. Üye’nin Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, TARA KITAP yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde ve izin verdiği süreye riayet etmek suretiyle ilgili Üye’nin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. 

4.b.
TARA KITAP taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de herhangi bir bildirimde bulunmak suretiyle, Üye’nin haklarına halel getirmeyecek şekilde tek taraflı değişiklik yapabilir. TARA KITAP Üye’nin ve Şirket’in menfaatlerine aykırı olmamak kaydı ile daha verimli hizmet verebilmesi için gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, hizmetin içeriğini Sitenin kullanım amacını değiştirmemek kaydıyla değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu peşinen kabul eder. TARA KITAP yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacak , üyelerin yeni kullanım şartlarına muvafakat vermesi halinde yeni kullanım şartları ile bağlılığı devam ederek Site’den yararlanmaya devam edebilecektir.

4.c. Üye, işbu Sözleşme’yi okuyup kabul ettikten ve Şirket’e ait veya şirketin iştirakı olan diğer internet siteleri ile verilerinin paylaşmasını kabul ettikten sonra kendisine TARA KITAP, TARA KITAP’a ait olan ve/veya TARA KITAP iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, TARA KITAP tarafından kendisine faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye’den açık muvafakat almak suretiyle bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Ancak, Üye, dilediği zaman bu elektronik postalara ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkını haizdir.
4.d. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, kendisine ait bilgilerin TARA KITAP tarafından Gizlilik Sözleşmesi hükümleri uyarınca toplanacağını, kullanılacağını ve saklanacağını kabul eder.
4.e. TARA KITAP, işbu Sözleşme, Gizlilik Sözleşmesi ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyenin açık muvafakati bulunan bilgileri, Sözleşme süresince kanunda öngörülen hükümlere bağlı kalmak kaydıyla işlemek ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Sözleşme’nin sona ermesinden sonra ise   Veriler öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu sonra da diğer ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenen sürede imha edilmelidir.
4.f. Site üzerinde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan Üye’leri kişisel olarak tanımlanmaya yarayacak herhangi bir veri içermeyen, anonim nitelikte endüstri standartlarında dosyalardır. Üye, Site’de cookie kullanıldığını bildiğini kabul eder.
5. Ürün Kullanım ve İade Koşulları
5.a. Üye, TARA KITAP ürünlerini, ilgili ürün etiketi üzerinde belirtilen kullanım ve saklama koşullarına uygun olarak kullanmalı ve muhafaza etmelidir. Söz konusu şartlara uygun kullanılmayan ve saklanmayan ürünlerden meydana gelecek fiziksel, maddi vb. zarar, hasar ve masraflardan TARA KITAP sorumlu değildir.
5.b. TARA KITAP ürünlerinin içerikleri, her bir ürünün etiketinde açıkça listelenmektedir. Üye, almış olduğu ürünün kendisi üzerindeki etkisinden (alerji, hastalık vb.) münhasıran kendisi sorumludur; TARA KITAP herhangi bir uzmanlık iddia etmemekte olup, ürünün ve içeriklerinin Üye/kullanıcı üzerindeki olumsuz etkilerinden ötürü hiçbir durumda sorumluluk kabul etmemektedir.  
5.c. Üye/kullanıcı, TARA KITAP ürünlerini bilinçli olarak seçtiğini ve almış olduğu TARA KITAP ürünlerinin kendisi üzerinde oluşturacağı etkilerden TARA KITAP’in sorumlu olmadığını peşinen kabul etmektedir.  
5.d. TARA KITAP ürünleri, çabuk bozulma tehlikesi olan, son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ve ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler olduklarından ötürü, Üye/kullanıcı tarafından satın alınan ürünler iade edilemez veya bir başka ürün ile değiştirilemez. 
5.e. Site üzerinden satın alınan menü paketleri, çabuk bozulma tehlikesi olan mallar il e son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar içerdiğinden ötürü, bu tür menü ve abonelik içeren ürünler Üye’nin en az 24 (yirmidört) saat önceden e-posta veya telefon yoluyla TARA KITAP’a bildirim yapmış olması şartı ile iptal edilebilir.  Aksi halde, Üye, ilgili tarihteki menü veya paketin bedelini ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. 
6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
Üye, Site üzerinden kayıt işlemini tamamlayıp Üye olarak kullanıma başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’de belirtilen şartları kabul etmiş, söz konusu hükümlerin kendisi hakkında hüküm ifade ettiğini kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme Üye’nin Site üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması ile yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasından ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili kılınmıştır.
8. Tebligat Adresleri


8.a. TARA KITAP, Üye’den peşinen posta adresi talep etmemektedir. Ancak, Üye’nin TARA KITAP’a bildirdiği elektronik posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta adresi olarak kabul edilir. 

8.b. Üye, mevcut elektronik posta adresindeki değişiklikleri yazılı olarak TARA KITAP’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik posta adresine yapılacak talep ve bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. 

8.c.  TARA KITAP’un Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresine yapacağı her türlü bildirim, bildirimin TARA KITAP tarafından Üye’ye yollanmasından itibaren 7 gün içerisinde Üye’ye ulaştığı Üye tarafından kabul edilmektedir .

Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Adres:
Şakir Kesebir Cad. Gaziumurpaşa Sk. Balmumcu Plaza II No: 32 Daire: 14 Balmumcu / Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon:
+90 212 347 83 70

 
Fax:
+90 212 288 76 35

 

Tara Kitap

Biz; kitapları okumadan önce koklayan, ‘ille de kitap kokusu’ diyen; ilgimizi çeken her kitaba çocukça bir iştahla sahip olmak isteyen birkaç kitap arsızıyız.

Dünyanın farklı köşelerinden, büyük bir heyecanla seçtiğimiz kitapları dondurma gibi yalayıp yutuyor ve henüz Türkçeye çevrilmemiş olanları dilimize kazandırmak için çalışıyoruz.

Modern dünyanın dinamikleri hepimizi biraz köşeye sıkıştırdığı, bazen nefes alacak bir alan bile bırakmadığı için, kitap seçerken ‘içimizi ferahlatacak’, ‘kişisel gelişimimize katkıda bulunacak’ ve ‘gündelik hayatımıza dokunabilecek’ türde kitaplara yöneliyoruz.

    E-Posta Bültenimize Üye Olun